7. КЛАС

ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НВО
I. 08.04.2023 г.
II. 29.04.2023 г.
III. 23.05.2023г.