Контакти

Свържете се с нас

Използвайте данните по-долу, или формата за контакт.

Адрес

бул.„Христо Ботев“ №65,
ет.1, ап.2
1303 община Възраждане, София

На картата

Адрес

бул. „Христо Ботев“ 67,
вх. А, ет. 1, ап. 12
1303 община Възраждане, София

На картата

ТЕЛЕФОНИ

E-mail

office@logo-3.com

Форма за контакт