Ние провеждаме курсове за ученици от 6., 7. и 12. клас.
Курсовете са по предметите български език и литература и математика за 6. и 7. клас и по български език и литература за  и 12. клас. Групите са от 6 до 8 ученици. Заниманията се провеждат в събота, неделя и през седмицата при запълване на група от желаещи за съответния ден.
Таксата за обучение се заплаща в пълен размер или на три вноски. При заплащане на цялата сума преди или със започването на курса, правим отстъпка 5%.

Имате въпрос? Свържете се с нас