Нашите курсове

Ние провеждаме курсове за ученици от 6., 7. и 12. клас.
Курсовете са по предметите български език и литература и математика за 6. и 7. клас и по български език и литература за  и 12. клас. Групите са от 6 до 8 ученици. Заниманията се провеждат в събота, неделя и през седмицата при запълване на група от желаещи за съответния ден.
Таксите са разпределени на равни месечни вноски; при еднократно заплащане на таксата в началото на курса правим отстъпка от 5%. На семейства, които ползват нашите услуги за повече от един член, предлагаме преференциални цени.

IMG_0532

Пролетен и летни курсове.

Съдържанието на пролетния (април-юни на текущата година) и летния (юни- юли на текущата година) курсове по български език и математика следва разработена в нашия център програма за запознаване с философията на приемния изпит в Американския колеж и навлизане в специфичните дейности, свързани с подготовката за успешно представяне в конкурентни условия.

Български език и математика за кандидатстване в Американския колеж в София за 7. клас

Съдържанието на курса е насочено към формата на приемния изпит в Американския колеж в София.

Български език и математика за 6. клас

Курс за обща подготовка по български език и математика за шестокласници.

Български език и математика за 7.клас

Съдържанието на курсовете следва учебната програма по български език и математика за 7. клас и е ориентирано към националното външно оценяванеи зпитните програми за кандидатстване след 7. клас.

Подготовка за матура по български език и литература за 12. клас

Съдържанието на курса следва обявената от МОН програма за задължителния зрелостен изпит по български език и литература.

Съкратен курс за Американския колеж София

Съдържанието на курса е насочено към формата на приемния изпит в Американския колеж в София. Курсът се провежда в периода януари-март.

Съкратен курс за 7. клас - HBO

Съдържанието на курса следва обявената от МОН програма за НВО. Приоритет е практическата работа по формата на изпита. Курсът се провежда в периода април-юни.