7. КЛАС
ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО БЕЛ ЗА НВО
I. 26.03.2023 г.
II. 12.04.2023 г.
III. 19.05.2023г.