ПРОЛЕТЕН И ЛЕТЕН КУРС ЗА ДЕЦА, ЗАВЪРШИЛИ 6. КЛАС, ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ В СОФИЯ

Съдържанието на пролетния (април-юни на текущата година) и летния (юни-юли на текущата година) курсове по български език и математика следваразработена в нашия център програма за запознаване с философията на приемния изпит в Американския колеж и навлизане в специфичните дейности, свързани с подготовката за успешно представяне в конкурентни условия.

Целта на курсовете е да ориентират учениците какви са изискванията и критериите за ефективно усвояване и прилагане на новите за тях знания и умения. В процеса на взаимно опознаване между учениците и преподавателите по време на тези т. нар. първи модули от процеса на обучението се натрупват информация и впечатления. Това дава възможност за активно сътрудничество между нашия екип, децата и родителите, за да се вземат оптималните решения в какъв състав на групите, по какви програми и с какво разпределение на седмичната натовареност би било най-благоприятно във всеки индивидуален случай да продължат заниманията на децата на следващия етап като седмокласници.

Методиката на преподаване е изцяло ориентирана към практиката на изпитните формати.  На учениците се предоставят безплатно материали за работа и самоподготовка.  Обучаването в малки групи открива перспективи учениците да придобият социални умения за партниране  с връстниците си в условия на академична конкуренция. При завършването на модула децата получават задачи за лятната ваканция, съставени така, че да поддържат чрез разнообразни упражнения постигнатото от тях ниво. Предоставя им се също така списък на препоръчителни художествени четива като тласък за развиване на тяхното мислене и лексикална култура.

Организация на курсовете:
Формират се групи от 6 до 8 ученици.
Курсовете са с продължителност  както следва:
1.Пролетен курс – 24 учебни часа на предмет, като на едно посещение седмично се взимат по 3 учебни часа български език и 3 учебни часа математика.

2.Летен курс – 20 учебни часа на предмет (по 4 часа дневно за 5 работни дни за всеки предмет)
Таксата за обучение се заплаща в пълен размер или на три вноски. При заплащане на цялата сума преди или със започването на курса, правим отстъпка 5%.

ЛЕТЕН КУРС ЗА ДЕЦА, ЗАВЪРШИЛИ 6. КЛАС, ЗА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Курс по български език и литература за усвояване на учебния материал и за подобряване на писмената и езиковата култура. Курсът е насочен към подготовка за националното външно оценяване и за изпити в различните формати за прием в средните училища.
Курс по математика за усвояване на учебния материал и за повишаване на академичното ниво и успеваемостта. Курсът е насочен към подготовка за националното външно оценяване и за изпити в различните формати за прием в средните училища.

Организация на курсовете:
Формират се групи от 6 до 8 ученици.
Курсовете са с продължителност  20 учебни часа на предмет (по 4 часа дневно за 5 работни дни за всеки предмет).
Таксата за обучение се заплаща в пълен размер или на три вноски. При заплащане на цялата сума преди или със започването на курса, правим отстъпка 5%.