Съдържанието на курсовете следва учебната програма  по български език и математика за 7. клас и е ориентирано към изпитните програми за кандидатстване след  7. клас. 

Целта на курсовете е да подготвят учениците за кандидатстване след седми клас по всички изпитни формати, изисквани в различните средни училища. Специални усилия се полагат и за постигането на по-далечни цели: изграждане на навици за учебна работа, планиране и организиране на времето, справяне с натоварване и стрес.

Методиката на преподаване е изцяло ориентирана към практиката на изпитните формати.  На учениците се предоставят безплатно материали за работа и самоподготовка.  Обучаването в малки групи открива перспективи в две направления.  Учениците придобиват социални умения за партниране  с връстниците си  в условия на академична конкуренция. Преподавателите имат  възможност да наблюдават всяко дете, да установят лични контакти и да основат на  този опит индивидуалната работа и подхода към  учениците си. Домашните работи се проверяват и рецензират веднъж седмично. Провеждат се пробни изпити. Родителите получават месечни сведения за напредъка на учениците, както и възможност за редовни лични срещи с преподавателите.

Организация на курсовете:
Формират се групи от 6 до 8 ученици.
Курсовете са с продължителност  268 часа – по 4 учебни часа седмично математика и 3 учебни часа седмично български език и литература. Предвидени са 6 пробни изпитa.
Таксата за обучение се заплаща в пълен размер или на три вноски. При заплащане на цялата сума преди или със започването на курса, правим отстъпка 5%.