Съдържание и цели на курса:
В курса се преподава, затвърждава и упражнява материалът по двата предмета за 6. клас, който е най-трудният за средния курс, с цел да се изяснят и усвоят учебните теми и да се преодолеят евентуални пропуски и затруднения. Провеждат се регулярни изпитвания , задават се и се проверяват седмични домашни работи. Така децата се готвят да посрещнат в добра академична форма трудния седми клас. Като второ ниво на обучението е заложено вниманието към предстоящите в седми клас изпити, а именно:
▪ С оглед на плановете за кандидатстване в Американския колеж в София започват първите ориентиращи стъпки в писането на есе. (Родителите, чиито деца нямат намерение да полагат този изпит, отчитат, че въпреки това заниманията са полезни за развиване на мисленето и „разработване на ръката” в писането.)
▪ С оглед на предстоящото външно оценяване и приема в езикови училища (тук са засегнати всички деца) започва усвояването на различните типове тестове и преразкази.

Работен график:
Обемът на курса е 200 учебни часа, по 100 часа на предмет. Програмата започва през първия уикенд на месец октомври и приключва с края на учебната година. Обучението се осъществява в един от почивните дни (събота или неделя), като се вземат три учебни часа по единия предмет, прави се почивка и се вземат три учебни часа по другия предмет.

Организация на курсовете:
Формират се групи от 6 до 8 ученици.
Таксата за обучение се заплаща в пълен размер или на три вноски. При заплащане на цялата сума преди или със започването на курса, правим отстъпка 5%.