12. КЛАС
ПРОБНИ ИЗПИТИ ПО БЕЛ ЗА ДЗИ
I. 24.03.2023 г.
II. 29.04.2023 г.