Нашата философия

Основава се на следните принципи:
          1. Практическа насоченост
  • Работим с освободени от самоцелно теоретизиране програми и методи, които гарантират постигането на вашите непосредствени цели.

  • Обучаваме как да се прилага незабавно получената информация в адекватна на нея практическа дейност.
  • В процеса на обучението за постигането на конкретни цели изграждаме умения за цял живот с универсално приложение: критическо мислене, формулиране и аргументиране на мнение, социални умения, умения за работа в екип, умение за самопреценка, планиране на задълженията и организиране на времето, поддържане и ползване на личен работен архив.
          2. Индивидуален подход
  • Познаваме добре тийнейджърите; ежедневно решаваме проблемите с мотивирането и окуражаването им и не се отказваме; разбираме цялата отговорност да работиш с млад човек в момент, когато се решава бъдещето му, и не бягаме от нея.
  • Цялата ни дейност се основава на продължително практикуване на психологията на междуличностните отношения; поставяме позитивния индивидуален контакт като първо условие за постигането на успеха; създаваме работна атмосфера, в която учениците ни могат да се изявят пълноценно и да усвояват пълноценно.
3. Инициативност и отговорност
Познаваме образователната система и предлагаме работещи решения там,  където тя не е ефективна.
Адаптираме курсовете си и материалите за тях към актуалните условия и изисквания.
Обратната връзка с вас е решаващ фактор за работата ни.
4. Преподаватели
Нина Руменова – преподавател по български език и литература

Милена Янкова – преподавател по български език и литература

Михаела Москова – преподавател по български език и литература

Камелия Цанева – преподавател по български език и литература

Антонио Гинев – преподавател по български език и литература

Емилия Чивиева – преподавател по математика

Слави Кадиев – преподавател по математика’

Нели Канчева – преподавател по математика

Ани Христова – преподавател в занималня

Елица Якимова – преподавател в занималня