Нина Руменова


ОБРАЗОВАНИЕ

  • 1978 – 1983 СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет славянски филологии, българска филология; Исторически факултет, история
  • 1995 – ЦИУРК –  специализиран курс по „Методика на обучението по български език и литература”

РАБОТА

  • 1982– 1985 – Българско национално радио – редактор в редакция „Българите в  чужбина”
  • 1996  – 2001 – Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир”- преподавател по български език и литература
  • 2001 – 2008  – Американски колеж в София – преподавател по български език и  литература
  • от 2008 – Учебен център „Лого 3”, управител

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ И ПОСТИЖЕНИЯ

  • 2003 – 2008  – Американски колеж в София – ръководител на катедра „Български език и литература”
  • 2001 – 2007  – Американски колеж в София – ръководител (един от двамата) на  любителския театър „BG драма” и режисьор (един от двамата) на     постановките: „Когато розите танцуват”, В. Петров; ““ на Иван”, П. Дойнов; „Службогонци”, Ив. Вазов; „Криворазбраната цивилизация”, Д. Войников; „Сако от велур”, Ст. Стратиев; „Карнавал”, К. Донев
  • 2008 – 2009 – ръководител на курс към проект на МОН – Осигуряване на равен достъп до качествено образование на групи в неравностойно положение – ученици СООУ „Христо Ботев”, с. Баните