Летни курсове


Учебен център “ Лого 3” обявява летни курсове за деца, завършили 5. и 6. клас.

Курс по български език и литература за усвояване на учебния материал и за подобряване на писмената и езиковата култура. Курсът е насочен и към подготовка за националното външно оценяване и за изпити в различните формати за прием в средните училища. Заниманията се провеждат в малки групи по 4 часа седмично.

Курс по математика за усвояване на учебния материал и за повишаване на академичното ниво и успеваемостта. Курсът е насочен и към подготовка за националното външно оценяване и за изпити в различните формати за прием в средните училища. Заниманията се провеждат в малки групи по 4 часа седмично.

Курс за подготовка за кандидатстване в Американския колеж в София. Курсът ориентира учениците във формата на приемния изпит и полага основите на обучението по писане на есе, правопис и решаване на тест с раздели математика, логика и аналитично четене. Заниманията се провеждат в малки групи и обхващат 120 часа обучение по български език и 180 часа обучение по математика.