Алианс


aliance

КРАТКА АНОТАЦИЯ НА ЕЗИКОВА ШКОЛА АЛИАНС

„Алианс“ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100% държавно участие в капитала и с принципал Министерство на Културата.
Предметът на дейност е „организиране и провеждане на курсове по чуждоезиково обучение на деца и възрастни, наши и чужди граждани.
В момента в дружеството се изучават пет основни европейски езика: английски, немски, френски, италиански и руски език. Годишно в дружеството се обучават около 2200 души, като относителния дял на обучението по английски език спрямо останалите четири езика е около 70%.
Алианс е лицензиран изпитен център на LCCI PEARSON JETSET за провеждане на международния изпит JETSET на лондонската търговско промишлена камара и на PEARSON TEST OF ENGLISH, от ниво А1 до С2 по общоевропейската референтна рамка на езиците. Повече от десет години Алианс провежда писмени и устни изпити на JETSET , на които са се явили над 2000 курсиста от ниво FOUNDATION до С2. Над 90% от явилите се, получават отличен сертификат.
Алианс е партньор и на Британски съвет по програма ADDVANTAGE за подготовка на курсисти за явяване на сертификатни изпити – FCE, CAE, CPE, IELTS. В тази връзка Алианс е удостоен със сертификат за ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР на Кеймбридж за изпитите на университета Кеймбридж – FCE, CAE, CPE, IELTS , както и за YOUNG LEARNERS. Дружеството членува в общността на PEARSON LONGMAN SCHOOL SOCIETY.
От години Алианс работи в тясно сътрудничество и с Гьоте институт и подготвя своите курсисти за немските сертификатни изпити.
Алианс разполага със сертифицирани изпитващи, получили своята акредитация от Гьоте – институт и Pearson Longman. Безспорно това е признание зa дълбокия професионализъм и педагогически качества на преподавателите работещи в Алианс.
Езиковата подготовка, която предлагаме е на изключително високо ниво, което ни прави търсени за провеждане на корпоративно обучение на място в офисите на много престижни институции. По искане на работодатели, осъществяваме езиков одит на персонала на съответната фирма.

Соня Желева
управител