За нас


Нашата философия

ClassroomОсновава се на следните принципи:
1. Практическа насоченост

  • Работим с освободени от самоцелно теоретизиране програми и методи, които гарантират постигането на вашите непосредствени цели.
  • Обучаваме как да се прилага незабавно получената информация в адекватна на нея практическа дейност.
  • В процеса на обучението за постигането на конкретни цели изграждаме умения за цял живот с универсално приложение: критическо мислене, формулиране и аргументиране на мнение, социални умения, умения за работа в екип, умение за самопреценка, планиране на задълженията и организиране на времето, поддържане и ползване на личен работен архив.

2. Индивидуален подход

  • Познаваме добре тийнейджърите; ежедневно решаваме проблемите с мотивирането и окуражаването им и не се отказваме; разбираме цялата отговорност да работиш с млад човек в момент, когато се решава бъдещето му, и не бягаме от нея.
  • Цялата ни дейност се основава на продължително практикуване на психологията на междуличностните отношения; поставяме позитивния индивидуален контакт като първо условие за постигането на успеха; създаваме работна атмосфера, в която учениците ни могат да се изявят пълноценно и да усвояват пълноценно.

3. Инициативност и отговорност

  • Познаваме образователната система и предлагаме работещи решения там, където тя не е ефективна.
  • Адаптираме курсовете си и материалите за тях към актуалните условия и изисквания.
  • Обратната връзка с вас е решаващ фактор за работата ни.

Екип

Шели Барух

УПРАВИТЕЛ в Лого 3

Образование:
СУ  „Св. Климент Охридски”, Факултет славянски филологии, българска филология;  Философски факултет, психология

Милена Янкова

УПРАВИТЕЛ в Лого 3

Образование:
СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет славянски филологии, българска филология; Факултет обществени професии, журналистика

Нина Руменова

УПРАВИТЕЛ в Лого 3

Образование:
СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет славянски филологии, българска филология; Исторически факултет, история